KORONASIMULAATIO

EPIDEMIAN LAAJUUS

Kuinka suuri osa asukkaista saa tartunnan?

ARVIO SAIRAALAHOITOA JA TEHOHOITOA TARVITSEVISTA

Kuinka suuri osa tartunnan saaneista vaatii sairaalahoitoa?

Kuinka suuri osa sairaalahoidossa olevista vaatii tehohoitoa?

EPIDEMIAN KEHITTYMINEN VIIKKOTASOLLA

Mille viikolle koronaepidemian huippu osuu?

ma 18.5.2020

Miten potilaat jakautuvat ajallisesti huippuviikon ympärille?

Mikä on jakauman keskihajonta viikoissa? (pienempi hajonta = jyrkempi käyrä)

SIMULAATIOTIEDOT VALINTOJESI MUKAISESTI

Simulaatiotulokset
Yleiset väestötiedot


Info

Info

Arvioi sairaalassa olevien koronapotilaiden lukumäärää, epidemian kestoa ja sen muotoa.

Oletukset:

*Normaalijakauman käyttö on yksinkertaistus, joka helpottaa jakauman parametrien tulkintaa. Realistisempi todennäköisyysjakauma koronavirustartunnoille saattaisi olla esimerkiksi log-normaalinen jakauma tai gammajakauma.